Against the Ice 2022 | Монгол хадмал


1909 он цас мөсөнд хучигдсан хил хязгаар нь үл мэдэгдэх Грийнландыг судлаж явахдааа Эксдецийн багаасаа хоцорсон хоёр эр амьд үлдэхийн тулд тэмцэнэ. Энэхүү кино нь 1909 оны Данийн экспедицийн бодит явдлаас сэдэвлэсэн кино юм.