All the Old Knives 2022 | Монгол хадмал


Тагнуулын төв газрын нэг ажилтан мэдээлэл задласанаас болж 100-гаас илүү хүний амь нас гарздана, туршлагатай ажилтан Хенри Фелам тэр нууц задруулсан хүний олохоор томилогдох бөгөөд түүний сэжигтэн нь хуучин өөрийнх нь хайртай байсан Селиа Харрисон байх болно.