Carter 2022 | Монгол хадмал


Өөрийнхөө хэн болох, юу хийдэг талаар ямар ч ой санамжгүй сэрсэн нэгэн эрийн чихэнд суулгасан төхөөрөмжид өөрийг нь Картер гэдэг болохыг сануулах нууцлаг дуудлага ирэв. Хойд болон Өмнөд Солонгост тарсан вирусийг дарахаар Жон доктор болон түүний охин Ха На нарыг аврах даалгавар авснаар үйл явдал өрнөнө.