Day Shift 2022 | Монгол хадмал


Ажилчин ангийн жирийн нэгэн аав ухаалаг охиндоо сайхан амьдрал бүтээхийн тулд шаргуу хөдөлмөрлөнө. Гэхдээ Сан Фернандо дахь түүний усан сан цэвэрлэгчийн ажил жинхэнэ мөнгө олдог цус сорогчдын ангуучлан, устгах ажлынх нь ердөө л халхавч ажээ.