Hello, Goodbye, and Everything in Between 2022 | Монгол хадмал


Клейр, Эйден хоёр коллежид орохынхоо өмнө ямар ч харуусал, ямар ч гомдолгүйгээр салах тохиролцоо хийжээ. Гэхдээ сүүлчийн гайхамшигт болзоо тэдэнд дахин хайрыг олох боломж олгоно.