Incantation 2022 | Монгол хадмал


Зургаан жилийн өмнө Ли Ронан гэх эмэгтэй шашны цээр зөрчсөнөөсөө болж хараагдсан. Харин одоо өөрийнхөө хийсэн үйлдлийн үр дагавраас охиноо хамгаалах хэрэгтэй. Тарни /2022/ монгол хадмалаар үзээрэй.