Kimi 2022 | Монгол хадмал


Нэгэн технологийн компанийн ажилтан гэмт хэрэгийн бичлэгийг санамсаргүй олж мэдсэнээр цагдаа нарт мэдэгдэх болно. Гэвч тэрхүү зүйл нь өөрийг нь гарах гарцгүй хүнд байдалд оруулах болно.