Lightyear 2022 | Монгол хадмал


Гэр лүүгээ буцах гэж олон жилийн турш оролдож байх хойгуур, Сансрын Хамгаалагч Базз Лайтер Зөрг гэгчээр удирдуулсан хэрцгий роботын амритай нүүр тулах бөгөөд түүний түлшний эх үүсвэрийг хулгайлах гэж оролдох болно.