Look Both Ways 2022 | Монгол хадмал


Их сургуулиа төгсөхийн өмнөхөн Наталигийн амьдрал хоёр зэрэгцээ бодит байдалд хуваагдана: нэг нь жирэмсэн болж, төрөлх хот болох Техасд ээж хүний амьдралаар амьдрах, нөгөө нь карьераа үргэлжлүүлэхээр Лос Анжелес руу нүүж очих. Энэхүү хоёр талын үр дүн ямархуу байх бол?