Lou 2022 HD | Монгол хадмал


Хүчтэй шуурганы үеэр бяцхан охин хулгайлагдах бөгөөд, Түүний ээж нь нууцлаг хөрштэйгөө хамтарч охингоо хулгайлсан хүнийс араас мөшгих болно. Тэдний аялал нь өөрсдийнх хил хязгаарыг шалгаж бас өнгөрсөнд үлдсэн хар нууцуудыг ил болгоно.