Love and Leashes 2022 | Монгол хадмал


Жихү, Жиү нар нэгэн газарт хамт ажилладаг бөгөөд нэг өдөр нэрний төстэй асуудлаас болж илгээмж нь солигдоно. Тэр үеэс тэдний эзэн боолын гэрээт харилцаа эхэлнэ. Гэхдээ энэ гэрээ дуусмагц тэдэнд юу тохиолдох бол?