Minions: The Rise of Gru 2022 | Монгол хадмал


Супер хорон санаатнуудын бүлэг болох Харгис 6-н шүтэн бишригч, Гру тэд нартай нэгдэх нэгэн төлөвлөгөө боловсруулах ба, өөрийнхөө Минион дагагчидын тусламжтайгаар хэрэгжүүлнэ.