Purple Hearts 2022 | Монгол хадмал


Олон хэцүү бэрхшээлтэй тэмцэж буй авьяаслаг дуучин, ая зохиогч Кэсси, Өнгөрсөндөө асуудалтай байсан тэнгисийн цэрэг Лук нар зөвхөн өөрсдийн бэрхшээлийг давахын тулд хуурамчаар гэрлэхээр зөвшилцөв. Гэвч нэгэн эмгэнэлт явдал болсноор бүх зүйл орвонгоороо эргэнэ.