Secret Headquarters 2022 | Монгол хадмал


Нэгэн Хүү хүчирхэг супер баатрын нууц удирдлагын байр түүний гэрийн доор байгааг олж мэднэ. Найзуудынхаа тусламжтайгаар хүчний эх үүсвэрт шунасан хүмүүсээс хамгаалах ёстой болно.