Show Me the Ghost (2021) Монгол хадмал


Багын Сайн найзууд болох Худү болон Ежи хоёр бол мөрөөдөл, хүсэл мөрөөдөл нь нурж унасан, ажил хайгчид юм. Нэг өдөр Худү бүрэн тавилгатай хямд түрээсийн байр олох бөгөөд гэрээсээ хөөгдсөн Ежи түүнтэй хамт байх болно. Гайхалтай санагдаж байсан тэр байр нь удалгүй хачин мэдрэмжүүд төрүүлж эхлэх ба өөр Очих газаргүй, мөнгөгүй тэд сүнсийг дарж хөөх арга хайж эхлэнэ.