Spiderhead 2022 | Монгол хадмал


Ойрын ирээдүйд шоронгийн хоригдлууд ялын хэмжээгээ багасгахын тулд эмнэл зүйн туршилтад орох боломжтой болжээ. Туршилтад орсон нэгэн хоригдол мэдрэмж өөрчлөх эмийн нөлөөнөөс болж өөрийн мэдрэмжийг жинхэнэ эсэхэд эргэлзэж эхэлнэ.