The Adam Project 2022 | Монгол хадмал

 

2022 онд гэнэтийн осол хийснээр, цаг хугацааны хөлгийн нисгэгч Адам Рийд өөрийн 12 настай хувилбартайгаа хамтарч дэлхийг аврах даалгавар хүлээнэ.