The Girl From the Other Side 2022 HD | Монгол хадмал


Нэгэн цагт, алс холын газар, хоёр нутаг байжээ. Ертөнц нь дотоод болон гадаад гэж хуваагдсан. Хүмүүс гаднах газрынханаас айдаг, аймшигтай амьтад амьдардаг, хараал тээсэн. Нэг өдөр, хүмүүсийн амьдардаг дотоод газрын хил дээр, нэг нь хаягдсан олон цогцос дундаас нэгэн охинг олно. Охин өөрийгөө Шива гэж танилцуулж олсон хүнээ Багш гэж дууддаг болно. Гэвч Багш нь түүнийг аюулгүй байлгахын тулд хүмүүст хүргэж өгөх аялалдаа түүнийг авч явна.