The Hero Named Koxinga 2022 HD | Монгол хадмал


Жэнг Ченгонг бол Мин улсад үнэнч Чин улс Хятадыг эзэлж байгааг эсрэгүүцсэн нэгэн. 1661 онд, Кошинга Голландуудыг бут ниргэж Тайванд хаант улсаа байгуулсан нь, 1661-1683 онуудад тус арлын нэг хэсгийг Туннин хаант улс гэх нэрийн дор захирж байжээ.