The In Between 2022 | Монгол хадмал


Тесса найз залуугийн хамтаар автомашины осолд орж, ослоос ганцаар амьд үлдэнэ. Нөгөө ертөнцөөс найз залуу нь өөртэй нь холбогдоно гэж Тесса итгэнэ.