The Princess 2022 HD | Монгол хадмал


Хүсэл эрмэлзэлтэй ихтэй нэгэн гүнж солиотой ноёны гэрлэх саналаас татгалзах үед, түүнийг хулгайлж алслагдсан цамхагт хорих болно. Түүнд хар буруу санасан ноён аавынх нь хаан ширээнд санаархах үед, гүнж гэр бүл болон хаант улсаа аврах ёстой болно.