Three Thousand Years of Longing 2022 | Монгол хадмал


Нэгэн судлаач Истанбулд очих аялалынхаа үеэр эртний лонх худалдаж авах ба түүнээс бэрд гарч ирж түүнд гурван хүсэл хүсэхийг санал болгоно.