Uncharted 2022 | Монгол хадмал


Залуухан, ухаалаг залуу Натан Дрэйк болон түүний хамтрагч Виктор хоёр хамтран хэзээ ч олдож байгаагүй хамгийн агуу эрдэнэсийн эрэлд гарна. Энэхүү эрэл нь Натаны удаан хугааны туршид сураггүй алга болсон дүү рүү хөтөлж байлаа.