Windfall 2022 | Монгол хадмал


Нэгэн эр технологийн салбарт ажилладаг тэрбумтан эрийн гэрт нууцаар нэвтэрнэ. Гэвч ихэрхүү баян болон түүний эхнэр гэнэт гэртээ ирснээр юмс муугаар эргэх болно.