Fall 2022 | Монгол хадмал


Бэки, Хантер хоёр бол өөрсдийн хүч чадлыг сорьж, хязгаараа эвдэхийг хүсдэг сайн найзууд. Тэдний шинэхэн төлөвлөгөө нь зайдуу, хаягдаж, орхигдсон, 2000 фит өндөртэй, радио дамжуулалтын цамхагт гарах байлаа. Тэд цамхагт амжилттай гарсан хэдий ч дээш авирсан шат нурж унасны улмаас цамхгийн оройд гацаж орхих нь тэр. Тэд одоо амьд гарахын тулд бүгдийг хийх хэрэгтэй.