Ghost Doctor 2021 | Монгол хэлээр


Ча Ёнмин бол чадварлаг эмч ч гэлээ хямсгар, биеэ тоосон хүн. Нэгэн өдөр тэрээр санаанд оромгүй хэрэгтэй орооцолдох бөгөөд үүнээс үүдэн түүний сүнс өөр нэгэн эмчийн биед ордог. Тэр хоёр эмч туйлын өөр зан араншин, анагаах ухааны мэдлэг боловсролтой ажээ. Сүнс Эмч бүх анги Монгол хадмалаар орж дууслаа.

1 дугаар анги – Монгол хэлээр

2 дугаар анги – Монгол хэлээр

3 дугаар анги – Монгол хэлээр

4 дугаар анги – Монгол хэлээр

5 дугаар анги – Монгол хэлээр

6 дугаар анги – Монгол хэлээр

7 дугаар анги – Монгол хэлээр

8 дугаар анги – Монгол хэлээр

9 дугаар анги – Монгол хэлээр

10 дугаар анги – Монгол хэлээр

11 дугаар анги – Монгол хэлээр

12 дугаар анги – Монгол хэлээр

13 дугаар анги – Монгол хэлээр

14 дугаар анги – Монгол хэлээр

15 дугаар анги – Монгол хэлээр

16 дугаар анги – Монгол хэлээр

Нийт 16 ангийн турш хамт байсанд баярлалаа