God’s Country 2022 | Монгол хадмал


Саяхан ээжийг алдсан Коллежийн профессор Сандра алслагдсан баруун Америкийн хүн ам багатай тосгонд амьдарч эхлэнэ. Өөрийнх нь өмчид халдсан 2 анчинд тэрээр сануулга өгөх боловч тоосонгүй. Эцэст нь тэд нарын сөргөлдөөн эцэстээ хүрч Сандраг хорон үгээр идэж, Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах гэх мэт зүйл өрнөсөнөөр байдал хурцдана.