Hellraiser 2022 HD | Монгол хадмал


Хар тамхины асуудлатай нэгэн эмэгтэйн гарт эртний оньсон хайрцаг орох ба, үүний гол зорилго нь Ценобайтууд буюу өөр хэмжээстийн ер бусын садист амьтадыг дуудах зорилготой эд ажээ.