Moonshine 2021 | Монгол хадмал


Сархадыг хориглосон Чусоны сүүл үеийг харуулсан кино. Нам Ён нь сархадтай тэмцэх тусгай ажилтан бөгөөд үүнийг хэрэглэсэн этгээдийг таслан зогсоох үүрэгтэй нэгэн. Харин Кан Русо хэмээх гэр бүлээ тэжээхийн тулд сархад худалдаалах болсон бүсгүйд дурласнаар үйл явдал өрнөнө.

Нийт анги: 16 ангийн туршид хамт байсанд баярлалаа. <3