Vesper 2022 HD | Монгол хадмал


Дэлхий экологийн бүтэц сүйрсний дараа, Веспер, 13 настай охин саа өвчтэй Аавынхаа хамт амьд үлдэх гэж тэмцэж байхдаа, нууцлаг Эмэгтэйтэй таарах бөгөөд тэр Весперд хэрэгтэй нууцыг нээж өгнө.