1899 HD 2022 | Монгол хадмал


Зорчигч тээвэрлэдэг хөлөг онгоц ойролцоо яваа хөлөг онгоцоос дохио хүлээн авах ба тухайн дохио нь зөвхөн солбицол илгээж байгаад гайхсан хөлгийн багийнхан дохиогоор илгээсэн солбицол руу нь чиглэн шалгаж үзхээр явах болно.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт 8 ангийн турш хамт байсанд баярлалаа @LoLoKino