Alice in Borderland S2 2022 | Монгол хадмал


Ажилгүй, амьдралдаа сэтгэл хангалуун бус Рёохэй Арисү… Нэгэн өдөр үл мэдэгдэх гэрэл харагдаж Арисү болон 2 найзаас нь бусад хүмүүс алга болно. Эзэнгүй Токио хот… Энэ газарт Рёохэй болон түүний найзууд үхлийн тоглоомд татагдан орж амьд үлдэхийн төлөө тоглож эхэлнэ. Энэ бүхэн зүүд үү? Эсвэл бодит байдал уу?

1-Р БҮЛЭГ

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2-Р БҮЛЭГ

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал 

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал 

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал