Bad Prosecutor 2022 | Монгол хадмал


Жин Жон прокурорын газрын галзуу хочит прокурор. Тэрээр заримдаа хуулиар бус нударгаар шийдэхийг эрмэлздэг. Тэрээр хүчгүй, сул дорой хүмүүсийн талд зогсож шударга ёстой тэмцэхээр шийднэ.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

10 дугаар анги – Үзэх Хадмал

11 дугаар анги – Үзэх Хадмал

12 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 12 ангийн туршид хамт байсан танд баярлалаа.