Barbarian 2022 | Монгол хадмал


Нэгэн жижиг хотод ажлын ярилцлаганд орохоор ирсэн залуу эмэгтэйн захиалга өгсөн байшинд алдаа гарсаны улмаас давхардаж захиалга өгсөнийг олж мэднэ. Шөнө борооноор ирсэн тул нэгэн залуутай хамт хонохоор болно. Шөнө жигтэй зүйл болох бөгөөд тэр залууг сэжиглэж эхлэнэ.