Emancipation 2022 | Монгол хадмал


Гэр бүл болон эрх чөлөөний төлөө юу ч хийхээс буцахгүй нэгний сэтгэл хөдөлгөм түүхийг өгүүлэх бөгөөд боолчлогдсон Петр өөрийн амь насаа дэнчин тавин зугтаж, гэр бүлдээ эргэн очих тэсвэр тэвчээр шалгасан хүнд замыг туулах хэрэгтэй болно.