Glitch 2022 | Монгол хадмал


Хун Жи Хю-гийн найз залуу гэнэт алга болсноор тэрээр үл мэдэгдэх биет сонирхогч Хо Бу Ра-тай нийлж найз залуугаа хайхаар шийднэ.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

10 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 10