Island 2022 | Монгол хадмал


Жэжү арал дээрх эртний хорон муу сүнсүүд суллагдаж сэрсэнээр аралыг эзлэнэ. Санваартан, сүнс зайлуулагч Даехэн группын өв залгамжлагч нар муу ёрын хорон сүнсүүдтэй тэмцэх хувь тавилантай ажээ.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2-р Бүлэг 2-14 ноос гарч эхлэнэ.