Jingle All the Way 2 2014 | Монгол хэлээр


Ларри зул сараар охиндоо цорын ганц хүсэл болох ярьдаг баавгайг авч өгөхийг хүснэ. Гэвч түүний хойд эцэг Виктор түүний хүсэлийг биелүүлэхэд саад хийнэ.