Money Heist: Korea – Joint Economic Area Бүх Анги 2022 | Монгол хадмал


“Профессор” бол стратегич, гэмт хэргийн толгойлогч нэгэн бөгөөд Солонгосын хойгт дээрэм хийхээр төлөвлөжээ. Барьцааны хүмүүстэй, аюултай нөхцөл байдалд цагдаа нар хурдан шуурхай ажиллаж хэргийн толгойлогчийг болон дээрэмчдийг зогсоон, байдлыг гартаа авах шаардлагатай нүүр тулна. Цаасан Байшин Солонгос хувилбар

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Парт 2

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

10 дугаар анги – Үзэх Хадмал

11 дугаар анги – Үзэх Хадмал

12 дугаар анги – Үзэх Хадмал