Nope 2022 | Монгол хадмал


Калифорнийн жижиг тосгоны оршин суугчид ер бусын зүйлийн гэрч болно. Гэвч тэрхүү ер бусын зүйл нь тэдний төсөөлж байснаас тэс өөр аюултай зүйл байв.