Reborn Rich 2022 | Монгол хадмал


Юүн Хён Ү арван жил компанидаа үнэнч зүтгэсэн ч хөрөнгө мөнгө шамшигдуулсан хэрэгт буруутгагдаж эцэст нь компанийн эздэд алуулна. Гэвч тэрээр гэнэт сэрэхдээ өөрийг нь алсан компанийн бага хүү болон дахин төрснөө олж мэдэх бөгөөд өшөө авахаар төлөвлөж эхэлнэ.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

10 дугаар анги – Үзэх Хадмал

11 дугаар анги – Үзэх Хадмал

12 дугаар анги – Үзэх Хадмал

13 дугаар анги – Үзэх Хадмал

14 дугаар анги – Үзэх Хадмал

15 дугаар анги – Үзэх Хадмал

16 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 16 ангийн туршид хамт байсан танд баярлалаа.