Revenge of Others 2022 | Монгол хадмал


Сургуулийн цонхоор нэгэн хүү унаж нас барна. Ахыгаа амиа хорлосон гэдэгт итгэхгүй байгаа Уг Чан Ми ахынхаа үхлийн үнэнг олохоор сурьдаг байсан сургуульд шилжиж ирсэнээр түүний талаарх санаанд оромгүй үнэнтэй нүүр тулна.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

10 дугаар анги – Үзэх Хадмал

11 дугаар анги – Үзэх Хадмал

12 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 12 ангийн турш хамт байсан танд баярлалаа.