Smile 2022 | Монгол хадмал


Нэг өвчтөнд тохиолдсон хачирхалтай бас аймшигтай явдлын дараа, Доктор Роуз Коттерд тайлбарлаж боломгүй аймшигтай үйл явдлууд тохиолдож эхлэнэ. Асар их айдас түүний амьдралыг бүрхэж авч эхлэх үед, Роуз амьд үлдэхийн тулд өөрийнхөө өнгөрсөнтэй нүүр түүлж шинэ бодит байдлаасаа зугтах ёстой болно