The Glory 2022 | Монгол хадмал


Ядуу тарчиг өссөн Мүн Дун Ин өсвөр насандаа гэр бүлийн хүчирхийлэл болон сургуулийн хүчирхийлэлд тэвчишгүй өвдөлт дунд өссөн тэрээр насанд хүрснийхээ дараагаар маш сайн төлөвлөсөн схемээр өшөө авахаар шийдсэнээр үйл явдал өрнөнө.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 8 ангийн турш хамт байсан танд баярлалаа.