The Pale Blue Eye 2023 | Монгол хадмал


Вест Пойнт, Нью Иорк, 1830 он. Цэргийн академийн сонсогч дүүжлүүлж мөн зүрхийг нь сугалж авсан байдалтай олдох үед, Нью Иорк хотод хуучин шилдэг цагдаа байсан Аугустус Ландорыг мөрдлөгө хийлгэх гэж дуудах болно. Энэхүү нууцлаг үхлийг мөрдөж байх үедээ хачирхалтай залуу сонсогч Эдгар Поетой, Ландор таарах ба тэд хамтдаа буруутай хүнийг мөрдөх ба энэхүү хэрэг нь Сатанистуудтай холбоотойг илрүү
лнэ.