The School for Good and Evil 2022 | Монгол хадмал


Сайн найзууд болох Софи, Агата хоёр залуу баатрууд болон хорон санаатнуудад зориулсан шидтэнүүдийн сургуульд сурдаг. Тэрхүү сургууль нь Сайн болоод Муугийн хоорондын тэнцвэрийг хадгалж байх баатрууд болон хорон санаатнуудыг бэлддэг. Тэд сургуульд сурахдаа энэхүү тэнцвэрээс гадна байхыг хүснэ.