The Witcher: Blood Origin 2022 | Монгол хадмал


Витчерийн ертөнцөөс 1,000 жилийн өмнө, элфийн ертөнцөөс гологдсон долоон элфүүд зогсошгүй хүчний эсрэг нэгдэх болно.

1 дүгээр анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дүгээр анги – Үзэх Хадмал

Нийт 4 анги.