Under the Queen’s Umbrella 2022 | Монгол хадмал


Угсаа залгаж хаан болох хүү болон үймээн дэгдээж бүтэлгүйтэж явдаг бусад ханхүү нарыг эрдэм мэдлэг боловсролтой болгож ордны бусад хаан ширээг авах гэсэн атгаг хүмүүсээс хаан ширээг хамгаалах хатан эх Хва Рёны тухай өгүүлэх болно.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

9 дугаар анги – Үзэх Хадмал

10 дугаар анги – Үзэх Хадмал

11 дугаар анги – Үзэх Хадмал

12 дугаар анги – Үзэх Хадмал

13 дугаар анги – Үзэх Хадмал

14 дугаар анги – Үзэх Хадмал

15 дугаар анги – Үзэх Хадмал

16 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 16 ангийн турш хамт байсан танд баярлалаа.