Violent Night 2022 | Монгол хадмал


Зул сарын баярын өмнөх өдөр Хөлсний цэргүүдийн баг нэгэн чинээлэг айлын байшинд нэвтэрч доторх хүмүүсийг барьцаална. Гэвч тэр үед Санта Клаус санамсаргүй тухайн айлд таарах бөгөөд Санта Клаусыг тэдгээр барьцаалсан этгээдүүд тийм ч сайхан зантай биш гэдгийг мэдэх болно.