Weak Hero Class 1 2022 | Монгол хадмал


Сургуульдаа шилдэг үлгэр жишээ сурагч Ши Ин анх удаа найзуудтай болно. Бие махбодийн сул дорой харагддаг ч өөрийн оюун ухаан, сэтгэлгээгээ ашиглан найзуудтайгаа нийлж сургуулийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх бөгөөд тэдний нөхөрлөлийн харилцаа улам бат бэх болно. Сул дорой баатар 1-р бүлэг бүх анги монгол хадмалаар орж дууслаа хамт байсан танд баярлалаа.

1 дугаар анги – Үзэх Хадмал

2 дугаар анги – Үзэх Хадмал

3 дугаар анги – Үзэх Хадмал

4 дугаар анги – Үзэх Хадмал

5 дугаар анги – Үзэх Хадмал

6 дугаар анги – Үзэх Хадмал

7 дугаар анги – Үзэх Хадмал

8 дугаар анги – Үзэх Хадмал

Нийт анги: 8